+421 908 15 16 17 | info@zalozeniesrocky.sk | 08:00 – 18:00 |

Časté otázky k založeniu sro

 1. vyplňte online formulár – chcem založiť sro teraz
 2. uhraďte poplatok za založenie sro
 3. po prijatí platby Vám náš systém automaticky vygeneruje dokumenty k založeniu sro a zároveň ich odošle na Váš e-mail aj s presnými inštrukciami
 4. dokumenty podpíšte elektronicky občianskym preukazom alebo u notára / na matrike
 5. podpísané dokumenty nám pošlite naspäť elektronicky, poštou alebo osobne
 6. po prijatí dokumentov ihneď začneme proces zakladania Vašej sro
 7. po zápise sro do Obchodného registra Vám doručíme elektronicky potvrdenie o zápise firmy a Vy môžete začať podnikať

Z dokumentov okrem platného občianskeho preukazu nič. Pre úspešné založenie sro je však potrebné ešte vyplniť náš online formulár, aby sme mali všetky potrebné údaje k založeniu firmy.

Dokumenty môžete podpísať elektronicky do formátu XADES občianskym preukazom s čipom EID napríklad na stránke https://zep.disig.sk/ (video návod nájdete nižšie) alebo si dokumenty vytlačíte a podpisy overíte priamo u notára alebo na matrike. Všetky inštrukcie k založeniu sro dostanete aj do e-mailu, ktorý uvediete pri vypĺňaní nášho online formulára.

Založenie sro zväčša trvá 8 až 10 pracovných dní od dodania podpísaných dokumentov od Vás. Čas založenia sro však nevieme ovplyvniť, závisí od vyťaženosti jednotlivých úradov. V niektorých prípadoch môže založenie firmy trvať dlhší čas.

Klasické založenie sro je u nás spoplatnené sumou 189 €, ktorá zahŕňa:

 1. neobmedzený počet voľných živností (predmetov podnikania)
 2. súdny poplatok na Obchodný register v hodnote 150 €
 3. podnikateľské poradenstvo a vypracovanie dokumentov za založenie sro v hodnote 39 €

Ak dokumenty viete podpísať elektronicky s občianskym preukazom, tak v tom prípade už žiadne iné poplatky platiť nebudete.
Ak však dokumenty budete podpisovať u notára alebo na matrike v tlačenej podobe, tak za každý podpis zaplatíte príslušný poplatok.

Áno, samozrejme. Vzhľadom na elektronickú, prípadne telefonickú komunikáciu nie je potrebné osobné stretnutie ani odovzdanie dokumentov osobne. Všetko vieme vyriešiť na diaľku.

Splatenie základného imania s.r.o. sa preukazuje na Obchodný register čestným prehlásením. Čiže pri zakladaní sro nemusíte fyzicky dávať základné imanie do banky.

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

IČO prideľuje Živnostenský register pri registrácii firmy a to vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

DIČ prideľuje Finančná správa (Daňový úrad) po zápise firmy do Obchodného registra. DIČ je pridelené do 30 dní a je preposielané poštou na adresu sídla firmy. Kartička DIČ je tmavosivej farby a je na nej vyznačený dátum vydania.

Nie. Žiadna novozaložená sro nie je automaticky platcom DPH. Na platcovstvo DPH musíte splniť viaceré zákonom stanovené podmienky. Pre viac informácií je potrebné kontaktovať Vášho účtovníka, daňového poradcu alebo Finančnú správu.

Po zápise sro do Obchodného registra je potrebné bezodkladne založiť firemný bankový účet. Tento účet banka nahlasuje na Finančnú správu SR sama, čiže Vy ho už nemusíte nahlasovať znova. Samozrejme netreba zabudnúť aj na označenie schránky v sídle firmy s názvom sro, aby ste mohli prijímať poštu. Rovnako dôležité je zabezpečiť si účtovníka / účtovnú firmu na vedenie účtovníctva, aby bolo spracovávané priebežne.

Voľná živnosť je živnosť, pri ktorej sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť, tzn. že nemusíte mať žiadne minimálne dosiahnuté vzdelanie alebo prax pre danú živnosť.

Viazaná živnosť je živnosť, pri ktorej podmienkou prevádzkovania je okrem všeobecných podmienok splnenie podmienky odbornej spôsobilosti.

Remeselná živnosť je živnosť, pri ktorej podmienkou prevádzkovania je okrem všeobecných podmienok splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v danom odbore.

Poznámka: Pri každej živnosti máme uvedenú informáciu, aký rozsah činností spadá pod danú živnosť. Pri remeselných a viazaných živnostiach je ešte doplnená aj informácia o vyžadovanom vzdelaní, praxi alebo odbornej spôsobilosti.

Konateľ je štatutárny orgán sro. Zastupuje firmu navonok, tzn. zastupuje ju pred štátnymi inštitúciami, obchodnými partnermi a podobne. Je oprávnený podpisovať v mene firmy zmluvy a obchody.

Spoločník je majiteľ / spolumajiteľ sro. Výškou vkladu (obchodného podielu) sa podiela na podnikateľskej činnosti firmy, z ktorej má nárok na podiel zo zisku podľa výšky svojho vkladu.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Aktuálny zoznam voľných, remeselných a viazaných živností nájdete na našej stránke v sekcii “Chcem založiť sro” na kroku 4. Tu nájdete všetky dostupné živnosti (predmety podnikania), ktoré sú možné zapísať do obchodnej spoločnosti podľa živnostenského zákona.

Kliknutím na tlačítko “Vyberte zo zoznamu” sa Vám zobrazia všetky predmety podnikania. Ak by ste chceli rýchlejšie dohľadať predmet podnikania, stačí začať písať do vyhľadávacieho poľa, ktoré Vám začne rovno zobrazovať výsledky.

Zoznam všetkých živností (predmetov podnikania) nájdete tu.

 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Administratívne služby
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Faktoring a forfaiting
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Vedenie účtovníctva
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Nie, nemusíte čakať. Podnikať môžete začať ihneď po zápise Vašej sro do Obchodného registra SR. Dokým nemáte pridelené DIČ z Finančnej správy SR, tak na faktúrach a zmluvách používate iba IČO. Po pridelení DIČ ho však už musíte používať na všetkých dokumentoch.

Load More

Inštruktážne video k založeniu sro cez formulár

Video návod ako elektronicky podpísať dokumenty pomocou občianskeho preukazu s EID čipom

Potrebujete ďalšie informácie?

Chcem ďalšie informácie
ZANECHAJTE NÁM SVOJ KONTAKT, ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

Logo zalozeniesrocky