+421 908 15 16 17 | info@zalozeniesrocky.sk | 08:00 – 18:00 |

Časté otázky k založeniu sro

  1. vyplňte online formulár – chcem založiť sro teraz
  2. uhraďte poplatok za založenie sro
  3. po prijatí platby Vám náš systém automaticky vygeneruje dokumenty k založeniu sro a zároveň ich odošle na Váš e-mail aj s presnými inštrukciami
  4. dokumenty podpíšte elektronicky občianskym preukazom alebo u notára / na matrike
  5. podpísané dokumenty nám pošlite naspäť elektronicky, poštou alebo osobne
  6. po prijatí dokumentov ihneď začneme proces zakladania Vašej sro
  7. po zápise sro do Obchodného registra Vám doručíme elektronicky potvrdenie o zápise firmy a Vy môžete začať podnikať

Z dokumentov okrem platného občianskeho preukazu nič. Pre úspešné založenie sro je však potrebné ešte vyplniť náš online formulár, aby sme mali všetky potrebné údaje k založeniu firmy.

Dokumenty môžete podpísať elektronicky občianskym preukazom s čipom EID napríklad na stránke https://zep.disig.sk/ (video návod nájdete nižšie) alebo si dokumenty vytlačíte a podpisy overíte priamo u notára alebo na matrike. Všetky inštrukcie k založeniu sro dostanete aj do e-mailu, ktorý uvediete pri vypĺňaní nášho online formulára.

Založenie sro zväčša trvá 8 až 10 pracovných dní od dodania podpísaných dokumentov od Vás. Čas založenia sro však nevieme ovplyvniť, závisí od vyťaženosti jednotlivých úradov. V niektorých prípadoch môže založenie firmy trvať dlhší čas.

Klasické založenie sro je u nás spoplatnené sumou 189 €, ktorá zahŕňa:

  1. neobmedzený počet voľných živností (predmetov podnikania)
  2. súdny poplatok na Obchodný register v hodnote 150 €
  3. podnikateľské poradenstvo a vypracovanie dokumentov za založenie sro v hodnote 39 €

Ak dokumenty viete podpísať elektronicky s občianskym preukazom, tak v tom prípade už žiadne iné poplatky platiť nebudete.
Ak však dokumenty budete podpisovať u notára alebo na matrike v tlačenej podobe, tak za každý podpis zaplatíte príslušný poplatok.

Áno, samozrejme. Vzhľadom na elektronickú, prípadne telefonickú komunikáciu nie je potrebné osobné stretnutie ani odovzdanie dokumentov osobne. Všetko vieme vyriešiť na diaľku.

Splatenie základného imania s.r.o. sa preukazuje na Obchodný register čestným prehlásením. Čiže pri zakladaní sro nemusíte fyzicky dávať základné imanie do banky.

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

IČO prideľuje Živnostenský register pri registrácii firmy a to vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

DIČ prideľuje Finančná správa (Daňový úrad) po zápise firmy do Obchodného registra. DIČ je pridelené do 30 dní a je preposielané poštou na adresu sídla firmy. Kartička DIČ je tmavosivej farby a je na nej vyznačený dátum vydania.

Nie. Žiadna novozaložená sro nie je automaticky platcom DPH. Na platcovstvo DPH musíte splniť viaceré zákonom stanovené podmienky. Pre viac informácií je potrebné kontaktovať Vášho účtovníka, daňového poradcu alebo Finančnú správu.

Po zápise sro do Obchodného registra je potrebné ohlásiť Finančnej správe číslo Vášho podnikateľského bankového účtu. Samozrejme netreba zabudnúť aj na označenie schránky v sídle firmy s názvom sro, aby ste mohli prijímať poštu. Rovnako dôležité je zabezpečiť si účtovníka / účtovnú firmu na vedenie účtovníctva, aby bolo spracovávané priebežne.

Voľná živnosť je živnosť, pri ktorej sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť, tzn. že nemusíte mať žiadne minimálne dosiahnuté vzdelanie alebo prax pre danú živnosť.

Viazaná živnosť je živnosť, pri ktorej podmienkou prevádzkovania je okrem všeobecných podmienok splnenie podmienky odbornej spôsobilosti.

Remeselná živnosť je živnosť, pri ktorej podmienkou prevádzkovania je okrem všeobecných podmienok splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v danom odbore.

Poznámka: Pri každej živnosti máme uvedenú informáciu, aký rozsah činností spadá pod danú živnosť. Pri remeselných a viazaných živnostiach je ešte doplnená aj informácia o vyžadovanom vzdelaní, praxi alebo odbornej spôsobilosti.

Konateľ je štatutárny orgán sro. Zastupuje firmu navonok, tzn. zastupuje ju pred štátnymi inštitúciami, obchodnými partnermi a podobne. Je oprávnený podpisovať v mene firmy zmluvy a obchody.

Spoločník je majiteľ / spolumajiteľ sro. Výškou vkladu (obchodného podielu) sa podiela na podnikateľskej činnosti firmy, z ktorej má nárok na podiel zo zisku podľa výšky svojho vkladu.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Load More

Inštruktážne video k založeniu sro cez formulár

Video návod ako elektronicky podpísať dokumenty pomocou občianskeho preukazu s EID čipom

Potrebujete ďalšie informácie?

Chcem ďalšie informácie
ZANECHAJTE NÁM SVOJ KONTAKT, ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

Logo zalozeniesrocky